Hát cho Tù Nhân Lương Tâm tại Úc Châu

Nhằm mục đích kêu gọi để giúp đỡ các gia đình của những tù nhân lương tâm đang bị cộng sản đàn áp và giam cầm trong nước, 8 hội đoàn trong cộng đồng đã cùng phối họp để tổ chức một đêm nhạc đấu tranh mang tên “Đêm Hát Cho Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam” dưới sự yểm trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales, Úc Châu.