Hát Cho Người Yêu Nước kỳ 2 tại thành phố Stockton, California

Vào cuối tuần vừa qua tại thành phố Stockton, tiểu bang California, chương trình “Hát Cho Người Yêu Nước” để gây quỹ yểm trợ những người đấu tranh trong nước được các bạn trẻ tổ chức lần thứ 2. Chương trình đã có rất gần 400 người Việt trong vùng đến tham dự, đông đến nỗi không đủ chỗ ngồi. Một điều đặc biệt là ca nhạc sĩ Việt Khang đã gởi sang một chiếc áo tặng cho ban tổ chức và chiếc áo này đã được đem ra bán đấu giá trong đêm hôm đó. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.