Hát cho Lá Phiếu Cộng Đồng

Chương trình HÁT CHO LÁ PHIẾU CỘNG ĐỒNG vừa được tổ chức tại Little SaiGon, San Jose với đông đảo sự tham dự của rất nhiều đồng hương khắp nơi. Chương trình nhạc hội được tổ chức với mục đích kêu gọi các cử tri tích cực đi bầu để thể hiện sức mạnh cộng đồng qua lá phiếu vào ngày 4/11/2014