Hành Trình Trên 30 Năm Đi Tìm Tự Do Của Anh Nguyễn Văn Thuyết

Tâm tình của anh Nguyễn Văn Thuyết về hành trình đi tìm tự do trên 30 năm khi vừa đặt chân đến phi trường Toronto Canada ngày 18/8/2021 sau hơn 30 năm hành trình tìm tự do và những điều cần biết về người Việt ty nạn đến Canada qua phần phỏng vấn của Anh TườngThắng với Nhạc sĩ Nam Lộc như sau: