Hành trình theo mẹ tìm cha trong trại tù cộng sản

Để cho thế hệ trẻ Việt Nam họ hiểu rõ Hơn những gì đã xảy ra với cha ông của họ và gia đình họ sau 30/4/1975 tại miền Nam Việt Nam. Xin gửi đến quý khán giả tâm tình của người con đi tìm cha trong trại tù cộng sản.