Hành trình Nạng Gỗ: Trùng tu mộ tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà

Tháng 7 vừa qua, tại Paris, Hội Nạng Gỗ có buổi tường trình về công tác trùng tu 2900 ngôi mộ tại Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà, ông Nguyễn Quang Hạnh – chủ tịch Hội Nạng Gỗ – kể lại quá trình 10 năm làm việc trong âm thầm để tu sửa lại nơi an nghĩ cuối cùng của bạn đồng đội.