Hành trình khởi kiện Formosa của Linh mục Đặng Hữu Nam & ngư dân

Sáng thứ Hai ngày 26/9, gần 600 ngư dân và giáo dân Quỳnh Lưu, giáo xứ Phú Yên và các vùng phụ cận đã lên đường đến toà án xã Kỳ AnhAnh để nộp đơn kiện công ty Formosa. Mời quý vị cùng lắng nghe Linh Mục Đặng hữu Nam nói về hành trình khiếu kiện của bà con ngư dân Giáo xứ Phú Yên, và Pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng lên tiếng kêu goi và ủng hộ việc làm của Linh Mục Đặng Hữu Nam trong phóng sự sau đây.