Hạnh duyên cho “Quê em mùa nắng gió”

Người miền Nam đi làm từ thiện với quan niệm phải làm từ tâm chân chính, có tiền thôi chưa đủ mà phải có tâm tận tụy, đến tận nơi để hiểu về con người, vùng đất ấy và phải chịu khổ đi phát tận nơi, tận tay những người cần được nhận. Phát ngay tại chỗ, phát tận tay và công bố công khai những gói quà ấy cho tất cả những người được nhận biết họ nhận được bao nhiêu về số lượng, giá trị của gói quà. Người miền Nam làm từ thiện là vậy, có nhiều, nói nhiều, có ít nói ít, nói thật, cho dù gói quà đó rất ít về giá trị vật chất nhưng rất thật về tấm lòng. Và như lời chia sẻ của Thầy Thích Thiện Minh, Việt Nam còn nhiều vùng quê nghèo đang cần lắm những sẻ chia…