27/05/2017 | 1

Hàng triệu phụ nữ sẽ không có bảo hiểm nếu chính phủ cắt Medicaid

Hàng triệu phụ nữ sẽ không có bảo hiểm nếu chính phủ cắt Medicaid

Washington DC. (Reuters) – Dự luật Bảo hiểm Sức khoẻ TrumpCare của đảng Cộng Hòa đang được Quốc Hội xem xét, có thể ảnh hưởng lớn đến số người tiếp cận dịch vụ y tế thông qua Medicaid, trong đó phần lớn là phụ nữ.

Theo dữ kiện của Trung tâm Phụ nữ Toàn quốc, hiện nay có hơn 17 triệu phụ nữ từ 18 đến 64 tuổi có bảo hiểm sức khoẻ nhờ Medicaid. Gần một phần tư trong số này lần đầu tiên được hưởng bảo hiểm sức khoẻ là nhờ chương trình Medicaid mở rộng. Sau 2 năm Medicaid được mở rộng, từ năm 2013 đến năm 2015, có gần 4 triệu phụ nữ được hưởng bảo hiểm sức khoẻ lần đầu tiên.

Số người này có nguy cơ bị mất bảo hiểm sức khỏe nếu Quốc Hội thông qua dự luật TrumpCare của họ. Dự luật này có thể đảo ngược những lợi ích trên, qua đề nghị cắt giảm Medicaid một cách quyết liệt.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc Hội (CBO), Medicaid sẽ mất 800 tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm tới. Chỉ trong năm 2015, gần 4 triệu phụ nữ sử dụng Medicaid nhiều hơn nam giới.

CBO ước tính theo TrumpCare, việc mở rộng Medicaid sẽ không bền vững, vì tiểu bang cũng giảm bớt các chương trình do thiếu ngân sách. Đến cuối năm 2018, ước tính 4 triệu người sẽ mất bảo hiểm và con số tăng lên 14 triệu người vào cuối năm 2026. (Mai Đức)

 

TAGS: medicaid