06/02/2023 | 102

HÀNG TRIỆU NGƯỜI CALIFORNIA CÓ NGUY CƠ MẤT BẢO HIỂM Y TẾ MEDI-CAL

HÀNG TRIỆU NGƯỜI CALIFORNIA CÓ NGUY CƠ MẤT BẢO HIỂM Y TẾ MEDI-CAL

Hàng loạt tiểu bang đang chuẩn bị loại hàng triệu người khỏi chương trình Medicaid khi các biện pháp bảo vệ trong đại dịch COVID-19 hết hạn. Theo OCRegister, hành động này, bắt đầu vào tháng Tư, sẽ khiến hàng triệu người Mỹ thu nhập thấp có nguy cơ mất bảo hiểm y tế, đe dọa khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, và họ sẽ phải trả các hóa đơn y tế lớn đắt đỏ. Tại California, nơi có khoảng 15.2 triệu người ghi danh tham gia chương trình Medicaid (được gọi là Medi-Cal tại tiểu bang), có tới 3 triệu người có thể mất bảo hiểm vì họ không còn đủ điều kiện hoặc không ghi danh lại. Trong tháng này, tiểu bang sẽ phát động một chiến dịch truyền thông lớn qua đài phát thanh, mạng xã hội, và bảng quảng cáo để khuyến cáo các thành viên Medi-Cal rằng họ phải ghi danh gia hạn bảo hiểm trong năm nay. Trong những tháng tới, tiểu bang sẽ tuyển dụng các nhân viên y tế cộng đồng khác để giúp người dân cập nhật thông tin liên hệ của họ và giảm tải quá trình ghi danh lại — hoặc hướng dẫn họ ghi danh bảo hiểm mới, nếu thu nhập của họ vượt quá điều kiện của Medicaid. Chiến dịch tiếp cận cộng đồng được hỗ trợ bởi 25 triệu mỹ kim từ quỹ tiểu bang, với tài liệu được cung cấp bằng 19 ngôn ngữ. Tuy nhiên, giới chức y tế của tiểu bang lo lắng rằng nhiều người sẽ không thể ghi danh kịp lúc và tỷ lệ người không có bảo hiểm tại tiểu bang – vốn đang ở mức 7% – sẽ tăng đột biến.