23/01/2018 | 0

Hàng triệu cha mẹ nhẹ nhõm khi dự luật tài trợ bảo hiểm y tế trẻ em (CHIP) được thông qua

Hàng triệu cha mẹ nhẹ nhõm khi dự luật tài trợ bảo hiểm y tế trẻ em (CHIP) được thông qua

Washington DC. (CBS) – Theo CBS News, cha mẹ của gần 9 triệu trẻ em được bảo hiểm theo Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em Liên Bang, CHIP, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Thượng Viện bỏ phiếu tái cấp tài trợ chương trình này trong 6 năm tới, qua dự luật tài trợ chính phủ ngắn hạn để chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Cho đến gần đây, CHIP vẫn là chương trình phổ biến, nhằm chi trả bảo hiểm cho trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp, nhưng không đủ nghèo để được hưởng chương trình y tế Medicare, và lại không đủ tiền để mua bảo hiểm y tế tư nhân.

Năm ngoái, khi CHIP hết hạn vào ngày 30 tháng 9, Quốc Hội thất bại trong việc tái cấp ngân quỹ cho chương trình. Nguyên nhân chính là vì các nhà lập pháp Hạ Viện bất đồng ý kiến ​​về cách chi trả cho chương trình. Đảng Cộng Hòa cho rằng nếu muốn tiếp tục tài trợ cho CHIP, phải cắt giảm Obamacare và Medicare. Nhưng đảng Dân Chủ phản đối.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Washington cung cấp các khoản tài trợ ngắn hạn khác nhau cho CHIP, và chính phủ thành lập một cơ quan để phân phối lại quỹ thặng dư ở một số tiểu bang, chuyển sang các tiểu bang được cấp ít tiền cho CHIP. Nhưng ngay cả với nỗ lực này, Viện Chính Sách Y Tế Đại Học Georgetown cũng dự báo rằng có 24 tiểu bang sẽ hết tiền quỹ cho CHIP vào tháng 3. Trong khi Quốc Hội tìm cách chấm dứt tình trạng bế tắc, các bậc cha mẹ lo lắng trước việc họ sẽ không có đủ tiền để trả cho việc chăm sóc sức khoẻ con cái họ. Đa số trẻ em thụ hưởng chương trình này đều là trẻ bị khuyết tật. (Mai Đức)

TAGS: chip