26/04/2021 | 39

Hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ ở một trường đại học chưa đạt tiêu chuẩn trình độ khả năng nghề

Hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ ở một trường đại học chưa đạt tiêu chuẩn trình độ khả năng nghề

Kết luận- Nguồn hình Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 26 tháng 4 năm 2021 loan tin, vụ Pháp chế thuộc cơ quan Giáo dục nghề nghiệp Cộng sản cho biết, 306 giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ ở trường đại học Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ khả năng nghề, và cần phải được đào tạo để đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Theo báo Tuổi trẻ, trường đại học Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ có 312 giảng viên, trong đó có 306 người không có hồ sơ đầy đủ, thiếu chứng chỉ khả năng nghề quốc gia hoặc chứng chỉ khả năng nghề thực hành. Trong 306 người này thì có 10 người là tiến sĩ, 266 là thạc sĩ, 30 người là cử nhân. Họ là những giảng viên tham gia đào tạo 19 ngành đại học, 15 ngành trung cấp của trường.

Bà Nguyễn Thị Việt Hương, phó trưởng cơ quan Giáo dục nghề nghiệp cho biết, việc đào tạo trung cấp, đại học là 30% kiến thức là lý thuyết, 70% là thực hành. Vì vậy, hầu hết giảng viên dạy thực hành hoặc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Một tiến sĩ ít nhất phải có trình độ khả năng nghề tương đương với sinh viên tốt nghiệp bậc mình giảng dạy.

Trước sự việc trên, vụ Pháp chế yêu cầu trường đại học Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ phải xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo 306 giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ khả năng nghề nghiệp để bảo đảm đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, và đào tạo 3 giảng viên chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ sự phạm.

An Nhiên