13/12/2015 | 2

Hàng trăm nhân sĩ trí thức kêu gọi đổi tên đảng và tên nước

Hàng trăm nhân sĩ trí thức kêu gọi đổi tên đảng và tên nước

Trang mạng của BBC hôm Chủ Nhật cho biết, bức thư ngỏ đề ngày 9 tháng 12 năm 2015 gửi Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam mang chữ ký của ít nhất 127 người nổi tiếng. Bức thư ngỏ với lời lẽ được cho là mạnh mẽ, thẳng thắn chưa từng có, nhận định rằng sự phát triển của đất nước bị kìm hãm do Đảng Cộng Sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm các quyền tự do và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ nạn tham nhũng và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính.

Bức thư gợi ý rằng Đại Hội 12 của Đảng CSVN sắp tới nên chứng tỏ quyết tâm chuyển đổi thể chế bằng những hành động cụ thể. Thí dụ như hãy đổi tên đảng, không gọi là Đảng Cộng Sản; đổi tên nước, không gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Đồng thời trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn người dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến Pháp.

Huy Lam / SBTN