13/10/2013 | 0

HÀNG TRĂM NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG KÊU GỌI LUẬT DI DÂN MỚI CỦA HOA KỲ

HÀNG TRĂM NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG KÊU GỌI LUẬT DI DÂN MỚI CỦA HOA KỲ

Tin Chicago – Hàng trăm cư dân Chicago tập trung tại trung tâm thành phố kêu gọi luật nhập cư mới được giới thiệu. Được tổ chức bởi nhiều nhóm nhập cư, cuộc biểu tình yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật mới để cấp quyền công dân cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp, cung cấp cho họ nhiều quyền lợi và cơ hội. Hầu hết đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ, ngoài ra còn có người từ châu Phi và châu Á. Người biểu tình không tham gia riêng lẻ mà mang theo con cái và cháu chắt, kết hợp thành một khối thống nhất. Họ mang theo biểu ngữ yêu cầu chấm dứt việc trục xuất và không có ai là bất hợp pháp, cộng với tiếng hô khẩu hiệu vang dội của đám đông. Diễn giả phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, thúc giục Quốc hội thực hiện điều chỉnh và giới thiệu luật di dân mới. Theo báo chí địa phương, khoảng 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất sau khi Tổng thống Obama nhậm chức, con số cao nhất trong tất cả các tổng thống Mỹ trong quá khứ. Hành động của ông bị nhiều người phản đối vì họ cho rằng di dân nhập quốc tịch sẽ mang lại lợi ích kinh tế và ổn định xã hội.