27/10/2013 | 0

HÀNG TRĂM NGƯỜI TỤ HỌP ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH TẠI VIỆT NAM

HÀNG TRĂM NGƯỜI TỤ HỌP ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH TẠI VIỆT NAM

Tin Hà Nội – Hàng trăm người sáng Chủ nhật đã tụ họp ở Hà Nội để tổ chức các lễ cưới đồng tính, vào lúc Quốc hội Việt Nam sắp bàn về đề tài này. Hai cặp đồng tính đã làm đám cưới trước mặt một đám đông vẫy cờ hình cầu vòng, biểu tượng của người đồng tính. Một số thành phố khác cũng tổ chức các cuộc tụ tập tương tự để gây ảnh hưởng lên Quốc hội, sẽ họp bàn về luật gia đình vào ngày 5 tháng 11. Bản dự luật không hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, nhưng loại bỏ điều cấm những cuộc hôn nhân như vậy, và thêm vào điều chấp nhận cho những cặp đồng tính sống chung với nhau. Thành phần đồng tính tại Việt Nam có nhiều hoạt động trong những năm vừa qua, trong đó có cuộc tuần hành đầu tiên vào năm 2012.