07/03/2014 | 1

Hàng trăm người Hy Lạp biểu tình đòi việc làm

Hàng trăm người Hy Lạp biểu tình đòi việc làm

Athens, Greece. (Reuters)
Hôm nay, hàng trăm người thất nghiệp Hy Lạp thuộc nhiều lãnh vực khác nhau đã mở cuộc biểu tình chống nạn thất nghiệp, và các biện pháp kiệm ước. Hiện đang có nhiều dấu hiệu cho thấy, nền kinh tế Hy Lạp đang phục hồi, nhưng con số thất nghiệp trong 4 năm qua lại tăng gấp 3 và nạn thất nghiệp đang là vấn đề nhức nhối chính của chính phủ.
Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 2 xuống còn 27.5% so với 27.6% trong tháng Giêng. Nhưng người biểu tình nói không thấy tương lai sáng lạn nào. Hàng triệu người đang thất nghiệp khó tìm được việc làm trong thời gian tới. Một người biểu tình nói rằng ông không có hy vọng gì ở chính phủ hiện nay, cho nên theo ông, giải pháp cho người không có việc làm hiện giờ là phải tranh đấu. Chính phủ Hy Lạp hy vọng sẽ đưa đất nước thoát khỏi tình trạng suy thoái trong năm nay và nền kinh tế sẽ tăng trưởng thêm 0.6%.
Thống kê chính thức nói rằng hiện có 1.38 triệu người Hy Lạp không có công ăn việc làm trên toàn quốc. Thanh niên Hy Lạp từ 15 tới 24 tuổi đang thất nghiệp, chiếm 55.5% dân số. – M. Đức