27/06/2014 | 0

Hàng trăm luật sư Hong Kong biểu tình phản đối Bắc Kinh

Hàng trăm luật sư Hong Kong biểu tình phản đối Bắc Kinh

Hong Kong, Hong Kong. (Reuters) – Hàng trăm luật sư Hồng Kông mặc áo đen đã xuống đường biều tình phản đối chính quyền Trung Cộng can thiệp vào ngành tư pháp thành phố.
Anh quốc đã trao trả Hồng Kông cho Trung Cộng năm 1997 dưới công thức một quốc gia 2 hệ thống. Trung Cộng cũng hứa hẹn để cho Hong Kong có quyền tự trị rộng rãi. Hệ thống tư pháp Hong Kong đã được hưởng sự độc lập như các nước Tây Phương.
Tuy nhiên trong tháng này, Bắc Kinh đã công bố một bạch thư giải thích kiểu mẫu 2 hệ thống, tuyên bố ái quốc là đòi hỏi căn bản đối với chính quyền, tòa án và luật sư tại Hong Kong.
Luật sư Dennis Kwok -một trong những người tổ chức biểu tình- nói rằng dân chúng, luật sư Hong Kong xuống đường để bảo vệ những giá trị cốt lõi của chế độ pháp trị Hồng Kông. Họ muốn gởi một thông điệp cho chính quyền Bắc Kinh, đừng làm thiệt hại cho nền pháp trị, đừng can thiệp hệ thống tư pháp vô cùng quí giá của Hong Kong.
Cuộc biểu tình hôm nay là cuộc biểu tình thứ 3 của luật sư Hong Kong kể từ năm 1997. Luật sư đã tuần hành từ tòa Thượng thẩm tới Tòa Phá Án Chung Thẩm, tại đây họ đứng im lặng trong thời gian 3 phút.
Luật sư Audrey Eu nói rằng dân chúng Hong Kong cũng sẽ xuống đường để nói lên tiếng nói của họ. Những người tổ chức cho biết cuộc biểu tình có khoảng 1,800 luật sư tham gia.
Chính quyền Hong Kong đưa ra một bản tuyên bố nói rằng pháp trị là nền tảng của Hong Kong và bạch thư không có ý can thiệp vào sự độc lập tư pháp của Hong Kong.
Trong lúc luật sư biểu tình, một số đảng viên Cộng Sản tập trung bày tỏ sự ủng hộ đối với bạch thư. Trong thời gian gần đây những người biểu tình phản đối Bắc Kinh thường phải xô xát với những người thân Bắc Kinh.
Vào ngày 4 tháng 6, những nhà tranh đấu tưởng niện biến cố Thiên An Môn bị những người Bắc Kinh mua chuộc kéo tới chống phá. (H. Võ)