Hàng trăm công nhân công ty Pouyuen bị đuổi vì biểu tình?

Chỉ vì muốn bày tỏ ý kiến phản đối luật đặc khu cho Trung Cộng thuê đất 99 năm, hàng chục ngàn công nhân của công ty Pouyuen đã đình công và biểu tình trước cổng công ty vào ngày 9, 11, 12/6/2018. Hành vi biểu tình chỉ nhằm biểu hiện trách nhiệm của công dân bảo vệ tổ quốc., đồng thời yêu cầu chính quyền CSVN phải lắng nghe ý kiến của người dân. Thay vì lắng nghe, chính quyền CSVN đã đàn áp, đánh đập, và gần đây là thông tin đuổi việc các công nhân cầm đầu các cuộc biểu tình. Chúng tôi đã gặp gỡ một số công nhân đang làm việc tại Pouyuen và họ đã cho SBTN biết ý kiến.