29/04/2014 | 1

Hãng Toyota chuyển 3000 việc làm từ California sang Texas

Hãng Toyota chuyển 3000 việc làm từ California sang Texas

Torrance, California. (CBS) – Hãng Toyota Motor thông bố sẽ chuyển 3,000 việc làm từ Torrance tới trụ sở mới tại Plano, tiểu bang Texas, trong vòng 3 năm tới. Việc di chuyển này sẽ ảnh hưởng tới 2,000 nhân viên trong bộ phận bán hàng và tiếp thị, cùng với 1,000 vị trí trong bộ phận dịch vụ tài chánh.
Như vậy sẽ chỉ còn khoảng 2,300 nhân viên của hãng Toyota làm việc tại tiểu bang California. Thay đổi này năm trong kế hoạch tái cơ cấu lại các hoạt động của hãng tại Hoa Kỳ, để tất cả nhân viên trong các bộ phận kỹ sư, sản xuất, bán hàng và tiếp thị, dịch vụ tài chánh và một số hoạt động khác của công ty làm việc tại cùng một nơi.
Ông Jim Lentz, giám đốc điều hành hãng Toyota ở khu vực Bắc Mỹ cho biết sự hợp tác tốt hơn và có hiệu quả sẽ giúp Toytoa trở thành một tổ chức năng động hơn, sáng tạo hơn và thành công công hơn ở Bắc Mỹ.
Toyota Motor Sales được đặt tại California từ năm 1957, đây cũng là cơ quan đầu não chịu trách nhiệm chính về doanh số bán hàng cùng các hoạt động quảng bá, tiếp thị, phân phối cho những cái tên như Toyota, Lexus, Scion tại khu vực Bắc Mỹ.
Theo số liệu từ Toyota, trụ sở của hãng ở Torrance được đầu tư với mức vốn 2.3 tỷ Mỹ kim và hiện có khoảng 5,300 nhân viên đang làm việc tại đây. (H. Nguyễn)