26/08/2017 | 1

Hàng ngàn người tuần hành ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Úc

Hàng ngàn người tuần hành ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Úc

Melbourne, Úc. (Reuters) – Hàng ngàn người tuần hành đòi quyền bình đảng hôn nhân tại thành phố lớn thứ nhì nước Úc là Melbourne trong ngày hôm nay, trước một cuộc khảo sát bưu chính về hôn nhân đồng tính. Kết quả cuộc khảo sát có thể dẫn tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Nhà tổ chức Anthony Wallace từ nhóm vận động Equal Love ước tính số người tham dự biểu tình vào khoảng 15,000. Người biểu tình cầm biểu ngữ mang dòng chữ Tình Yêu là Tình Yêu và Quyền Bình Đẳng Ở Đâu.

Úc là một quốc gia phát triển nói tiếng Anh duy nhất chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng và sự hậu thuẫn của đa số các nhà lập pháp.

Trong vài tuần từ giữa tháng 9, người dân Úc sẽ bầu trên lá phiếu không bắt buộc qua bưu diện về việc có nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hay không. Úc mới chỉ tổ chức ba cuộc bỏ phiếu toàn dân để lấy ý kiến dư luận, hai trong số đó đã thất bại. Quốc hội không bị ràng buộc phải tuân theo kết quả của trưng cầu dân ý. (Nguyên Trân)