03/06/2020 | 1

Hàng ngàn người biểu tình tham gia cuộc diễn hành Black Lives Matter ở Sydney

Hàng ngàn người biểu tình tham gia cuộc diễn hành Black Lives Matter ở Sydney

Ảnh: The Guardian

Hơn 3,000 người biểu tình diễn hành qua Sydney CBD để thể hiện tình đoàn kết với phần dân số người Mỹ gốc Phi Châu của Hoa Kỳ và nêu lên những bất công mà người Úc bản địa phải đối mặt.

Đầu tiên, cuộc biểu tình “Black Lives Matter” di chuyển xuống Macquarie Street từ Hyde Park đến nghị viện tiểu bang New South Wales (NSW), sau đó tập trung tại Martin Place trong khi hô vang những thông điệp đòi công lý về cái chết của ông George Floyd ở Minneapolis.

Trong khi đó, cảnh sát hộ tống đám đông đang mang theo các biểu ngữ có nội dung: “Black Lives Matter”, “Aboriginal Lives Matter”, “White Silence is Violence” và “We See You, We Hear You, We Stand With You”.

Các cảnh sát của tiểu bang NSW được bố trí theo nhóm để kiểm soát đám đông, bao gồm cả các cảnh sát cưỡi ngựa, và buộc phải đứng thành một hàng để bảo vệ người biểu tình khỏi đường rầy xe lửa của Sydney trên George Street trong khi dịch vụ vận tải này tiếp tục hoạt động.

Cảnh sát NSW cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện tại cuộc biểu tình. Nhiều người tin rằng một cuộc biểu tình khác được lên kế hoạch ở Sydney vào cuối tuần.

Sự việc diễn ra sau khi khoảng 2,000 người biểu tình tập trung tại Perth để biểu tình một cách ôn hòa về cái chết của ông Floyd, và nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch cho các thành phố khác của Úc vào cuối tuần này. (BBT)