21/01/2017 | 0

Hàng ngàn người biểu tình phản đối ông Trump tại Úc

Hàng ngàn người biểu tình phản đối ông Trump tại Úc

Sydney, Úc. (Reuters) – Hàng ngàn người biểu tình tại thành phố Sydney vào ngày hôm nay 21 tháng 1.

Đây là một trong hàng cuộc tuần hành của phụ nữ, được tổ chức trên toàn thế giới để phản đối Tổng Thống Donald Trump, khi ông bắt đầu ngày đầu tiên trong văn phòng. Nhà tổ chức cuộc biểu tình ở Sydney cho biết thông điệp ngày hôm nay nhắm tới tất cả các chương trình nghị sự chính trị, thoái bộ trên toàn cầu, bao gồm cả ở Úc, rằng họ sẽ không im lặng trong khi vẫn còn tình trạng cố chấp, phân biệt giới tính và chủng tộc trong chính sách quốc gia.

Do vậy, đây không chỉ là cuộc tuần hành phản đối ông Trump  mà là cuộc tuần hành ủng hộ quyền bỉnh đẳng và nhân quyền. Tại Sydney, thành phố lớn nhất Úc, khoảng 3,000 người, cả phụ nữ lẫn nam giới, tụ họp ở Hyde Park trước khi tuần hành tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ở trung tâm thành phố. Nhà tổ chức cuộc tuần hành ở Wellington nói với hãng tin Reuters qua điện thoại rằng, trước đó, khoảng 2,000 người tuần hành hòa bình tại bốn thành phố của New Zealand.

Theo trang mạng của các nhà tổ chức, khoảng 673 cuộc tuần hành chị em dự trù được tổ chức trên toàn thế giới trong ngày hôm nay, ngoài cuộc biểu tình tại Washington, DC, với hơn 2 triệu người tham dự. (Nguyên Trân)