19/02/2022 | 21

Hàng ngàn lá phiếu qua thư cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể bị loại tại Texas

Hàng ngàn lá phiếu qua thư cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể bị loại tại Texas

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đang chính thức diễn ra, với các cử tri ở Texas tiến hành bỏ phiếu sớm tại các thùng bỏ phiếu hoặc gửi lá phiếu của họ qua thư. Nhưng hàng ngàn lá phiếu bầu cử qua thư có thể bị loại vì không tuân thủ luật bầu cử mới của tiểu bang.

Theo CBS News, luật bầu cử mới của Texas yêu cầu cử tri cung cấp số bằng lái xe, số ID cá nhân hoặc bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội của họ khi nộp đơn xin và gửi lại phiếu bầu qua thư. Thông tin mà cử tri cung cấp phải khớp với hồ sơ của họ. Điều khoản này đã khiến nhiều lá phiếu qua thư không được thông qua, vì một số cử tri chưa cung cấp đủ thông tin trong hồ sơ ghi danh bỏ phiếu qua thư của họ, trong khi một số khác chưa điền thông tin đó vì họ chưa quen với tiến trình mới.

Tại Quận Harris, 34% trong số 13,325 lá phiếu được giải quyết tính đến thứ Năm (ngày 17 tháng 2) đã bị loại vì các vấn đề kể trên. Trong khi đó, tại Quận Dallas, 20% trong số 2,448 lá phiếu được gửi cho giới chức quận tính đến ngày 16 tháng 2 có thông tin bị thiếu hoặc chứa thông tin không chính xác.

Ở Quận Williamson, phía bắc Austin, 17% trong số 939 lá phiếu bị thiếu thông tin. Giới chức Quận hôm thứ Năm đã viết một lá thư yêu cầu Bộ Tư pháp giúp đỡ, với số lượng cao các lá phiếu và đơn ghi danh bỏ phiếu qua thư có thể bị loại. Trước tình hình này, giới chức bầu cử khắp Texas đang tìm cách để bảo đảm cử tri có thể sửa lá phiếu của họ.