Hàng ngàn giáo dân Nghệ An diễn hành đòi đuổi Formosa Hà Tĩnh

Ngày 19-03-2017 là chủ nhật của tuần thứ 3 liên tiếp người dân xuống đường biểu tình đòi đóng cửa nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh theo lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý và tập hợp quốc dân Việt. Trong ngày, chúng tôi cũng ghi nhận được các cuộc biểu tình nhỏ lẻ ở Sài Gòn, Bắc Ninh…và không có cuộc trấn áp nào xảy ra.