14/09/2015 | 1

Hãng may mặc được phép may quân phục nước ngoài

Hãng may mặc được phép may quân phục nước ngoài

Trong văn thư này, Bộ Công thương cho biết phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý để các doanh nghiệp Việt Nam được sản xuất, gia công xuất cảng hàng quân trang, quân phục cho các lực lượng vũ trang ngoại quốc. Bộ Công thương nêu sẽ dự thảo một thông tư, quy định doanh nghiệp muốn được sản xuất gia công sẽ phải nộp hồ sơ xin phép. Bộ Công thương sau khi nhận được hồ sơ sẽ phải xin ý kiến Bộ Công an, Quốc phòng. Trên cơ sở giấy phép của Bộ Công thương, Hải quan sẽ cho phép nhập hàng mẫu và giám sát chặt chẽ nguyên liệu cho đến khi hàng được xuất cảng.

Mới đây, Hiệp hội Dệt May Việt Nam có nhận được phản ảnh từ Công ty May Hòa Bình rằng hãng có nhận sản xuất đồng phục cho cảnh sát Tasmania của Úc, nên đề nghị tạo thuận lợi trong việc sản xuất trang phục cho quân đội nước ngoài.

Trường hợp Công ty May Hòa Bình không phải là duy nhất. Doanh nghiệp Việt Nam nhận được khá nhiều đơn hàng tương tự từ Úc, Ý, Romania… Mỗi đơn hàng như vậy, các hãng xưởng lại phải gửi công văn tới Bộ Công Thương xin phép. Nhưng Bộ Công Thương cũng không có quyền quyết định, mà phải phối hợp với Bộ Quốc phòng để trả lời.

Trong năm 2014, một số hãng dệt may được chào một đơn hàng 2 tỷ Mỹ kim gồm quần áo, cờ, giày dép, quân trang cho quân đội Hoa Kỳ. Hai bên thỏa thuận xong, nhưng khi gửi mẫu về Việt Nam thì hàng mẫu bị kẹt ở hải quan vì đó là hàng cấm nhập theo quy định của Bộ Quốc phòng. Sau hơn một tháng với rất nhiều thủ tục phức tạp, Doanh nghiệp cũng nhận được hàng mẫu, nhưng khi ấy thì đã muộn.

Thanh Lan / SBTN