17/11/2013 | 0

HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS GEORGE WASHINGTON BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ

HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS GEORGE WASHINGTON BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ

Tin Dulag – Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử USS George Washington cùng đoàn hộ tống đến vùng biển ngoài khơi tỉnh Đông Samar, bắt đầu tiến hành hoạt động cứu trợ. Thủy thủ Hoa Kỳ mang thức ăn và nước uống đến các địa điểm khác nhau bao gồm thành phố Dulag, Tacloban và thị trấn Guiuan, là nơi có phi trường từng là một căn cứ không quân của hải quân Hoa Kỳtrong Thế Chiến thứ Hai. Hàng không mẫu hạm được thả neo gần nơi lực lượng của tướng Douglas MacArthur đổ bộ, vào ngày 20 tháng 10 năm 1944, giành được một trong những chiến thắng lớn nhấtcủa phe đồng minh. Thiếu tá Hải quân James Stockman là trưởng ban đối ngoại của hàng không mẫu hạm cho biết nhiệm vụ của USS George Washington là giúp đỡ nỗ lực cứu trợ của chính phủ Phi Luật Tân và quân sự của họ, do đó bất cứ đóng góp mà Hoa Kỳ có thể thực hiện đều là sự cần thiết và được chính phủ Phi Luật Tân hoan nghênh. Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila ông Brian Goldbeck nói rằng Hoa Kỳ đã chuyển 174,000 ký vật tư khẩn cấp vào các khu vực bị ảnh hưởng, và di tản gần 3,000 người.