Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Hàng không mẫu hạm Hoa kỳ đậu bến Hongkong

Hàng không mẫu hạm Hoa kỳ đậu bến Hongkong

Hàng không mẫu hạm USS George Washington đang thả neo ở Hong Kong. Chiếc USS George Washington và các chiếc tàu hộ tống đã tuần tiểu ở Biển Đông Việt Nam, là khu vực đang căng thẳng giữa Trung Cộng và các nước Đông Nam Á.