Hàng không mẫu hạm Hoa kỳ đậu bến Hongkong

Hàng không mẫu hạm USS George Washington đang thả neo ở Hong Kong. Chiếc USS George Washington và các chiếc tàu hộ tống đã tuần tiểu ở Biển Đông Việt Nam, là khu vực đang căng thẳng giữa Trung Cộng và các nước Đông Nam Á.