Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Hàng không mẫu hạm George H.W Bush tại vùng Vịnh