Hang đá Giáng Sinh – Cộng đoàn công giáo Lancaster, PA – St Anne’s

Năm 2020 là một năm mà tất cả mọi người đều phải đối diện với rất nhiều biến cố và khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 .Những khó khăn về kinh tế,sự giới hạn trong giao tiếp và trong các sinh hoạt thường ngày của đời sống v.v..Nhưng bất chấp những khó khăn đó, Công đoàn Công Giáo Các Thánh Tử Đạo VN Lancaster PA đã cùng nhau tạo nên một Hang đá thật đẹp để mừng đón Chúa Giáng Sinh năm nay .