19/10/2013 | 0

HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI TUẦN HÀNH Ở ROME.

HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI TUẦN HÀNH Ở ROME.

Tin Rome – Hàng chục ngàn người đã biểu tình tuần hành ở Rome phản đối tình trạng thất nghiệp, các biện pháp kiệm ước, các chương trình xây cất đồ sộ và lấy tiền từ các ngân quỹ phục vụ xã hội. Khoảng 70,000 người đã tuần hành từ quãng trường Piazza San Giovanni tới trung tâm thành phố.  Nhiều cửa tiệm  đóng cửa, lo sợ cuộc biểu tình trở nên bạo động như cách nay 2 năm.  Ông Sandro Baffi nói rằng mọi sự diễn tiến tốt, không có sự đối đầu của cảnh sát, những gì xảy ra trước đây cần phải tránh, những người tổ chức không muốn lập lại tình trạng cũ. Đã có vài vụ xô xát nhỏ trong lúc cảnh sát muốn tách một nhóm cực hữu ra khỏi cuộc biểu tình chính. Một người biểu tình khác nói số tiền dùng xây đường xe lửa cao tốc nên chuyển qua dùng giúp cho người nghèo. Chính quyền đã huy động khoảng 4,000 cảnh sát bố trí trên các con đường tuần hành và tại trung tâm thành phố đề phòng bạo động.  Cảnh sát cho biết đã bắt 14 người thuộc phong trào chủ trương vô chính phủ tại biên giới Pháp nghi ngờ thành phần này tới Rome để kích động tạo nên bạo động.