01/09/2016 | 0

Hàng Châu thắt chặt an ninh trước G20

Hàng Châu thắt chặt an ninh trước G20

Hàng Châu, Trung Quốc. (Reuters) – Thành phố Hàng Châu hôm nay đang hoàn tất các chuẩn bị cuối cùng cho hội nghị thượng đỉnh G20.

Đây là lần đầu tiên G20 họp trên đất Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh hai ngày, bắt đầu vào Chủ nhật tuần này sẽ có sự hiện diện của nhiều nguyên thủ của các nước trong nhóm G20. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel được trông đợi sẽ tham dự. Trung Quốc đang dành mọi nỗ lực để bảo đảm cho hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên của nước này hoàn tất tốt đẹp. Ông Jean-Pierre Cabestan, một chuyên gia về Trung Quốc tại Hong Kong Baptist University, cho biết Trung Cộng muốn dùng hội nghị thượng đỉnh G20 như là một cơ hội để chứng tỏ sự thành công của chế độ hiện hành. Ông Cabestan nói Trung Cộng qua G20 muốn chứng tỏ họ là một siêu cường đang lên, và có khả năng để đóng vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế toàn cầu.

Sinh viên 20 tuổi, Zhang Xin cho biết thành phố đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều, tuy nhiên hơi phiền hà là nhiều tiệm ăn đã bị đóng cửa. Nhiều con đường dẫn đến địa điểm tổ chức hội nghị đã bị ngăn lại. Các giới chức của thành phố cũng đã tạm ngưng các dự án xây dựng ở khắp thành phố. (Lê Hoàng)