06/10/2014 | 0

Hạn hán ở Cali. ảnh hưởng đến những trái bí

Hạn hán ở Cali. ảnh hưởng đến những trái bí

Sacramento, California. (CBS) – Cơn hạn hán ở California đang ảnh hưởng cả đến Halloween.

Các vườn bí địa phương đang khô cằn, và điều này có nghĩa là những trái bí trong dịp Halloween năm nay sẽ không lớn như mọi năm. Bà Cindi Glaser cùng chồng trồng bí. Mỗi ngày vườn bí của họ tăng trưởng khoảng 50 pound. Nhưng năm nay, vườn bí của họ không lớn nhanh như mọi năm. Gia đình Glaser cũng như nhiều nhà nông khác phải hết sức cẩn thận trong việc dùng nước. Họ phải dùng phân chuồng rải trên mặt đất để giữ hơi ẩm. Họ phải hạ độ cao của giàn ống tưới từ 6 feet xuống còn 4 feet để giảm thiểu sự bốc hơi. Ngoài ra, họ còn đi đến mức dọn cỏ vườn trước và đặt cỏ giả, tức là hy sinh bãi cỏ để tiết kiệm nước cho vườn bí.

Lễ hội bí khổng lồ ở Elk Grove năm nay cũng cho thấy các nhà nông gặp khó khăn. Không còn cảnh hàng trăm trái bí khổng lồ tại lễ hội năm nay. Những quả bí lớn nhất cũng nhỏ hơn. Đối với nhiều nhà nông, thì trồng bí không chỉ là một thú vui, mà là một công việc thứ nhì thường mang lại lợi tức. (H. Lam)