26/06/2015 | 0

Hạn hán ảnh hưởng tới việc mua bán nhà ở California

Hạn hán ảnh hưởng tới việc mua bán nhà ở California

Sacramento, California. (CBS) – Bob McKiernan là một nhân viên mua bán nhà ở thủ phủ Sacramento. Ông nói trước đây, một người muốn mua nhà thường hỏi về chuyện trường học và công viên, cũng như về tình trạng tội ác trong khu vực. Trước khi muốn bán một ngôi nhà, ông Bob phải sơn lại tường hoặc thay thảm mới để có thể thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng. Nhưng giờ đây một khó khăn mới nảy sinh trong việc bán nhà, là ngày càng có nhiều người muốn biết về nguồn nước. Những câu hỏi họ đặt ra cho ông là mỗi gia đình được xài bao nhiêu nước, các quy định của việc sử dụng nước, nguồn nước này đến từ đâu và có ổn định không. Xu hướng hiện nay của khách hàng là không muốn mua ngôi nhà có sân quá rộng, trồng quá nhiều cỏ, vì họ sẽ phải tốn nhiều tiền để chăm sóc cỏ trong khi chính quyền tiểu bang bắt buộc cắt giảm tỷ lệ sử dụng nước vì hạn hán. Không chỉ ông Bob mà những nhân viên mua bán nhà khác cũng đồng ý với điều trên. Họ nói trong các quảng cáo bán nhà, họ phải thêm vào những lời khuyên về tình trạng nước và hạn hán, đại loại như quận hạt nào cắt giảm nhiều hơn và quận hạt nào cắt giảm ít hơn. Crystal Rista cho biết bà muốn mua nhà và tình trạng nước đóng một vai trò lớn trong việc lựa chọn. Bà không muốn dọn tới một nơi mà sau đó chính quyền địa phương thông báo cắt nước vì nguồn cung cấp có giới hạn. (Mai Đức)