09/09/2013 | 0

HẠM ĐỘI HẢI QUÂN TRUNG CỘNG THĂM TRÂN CHÂU CẢNG Ở HAWAII

HẠM ĐỘI HẢI QUÂN TRUNG CỘNG THĂM TRÂN CHÂU CẢNG Ở HAWAII

Tin Hawaii – Thủy thủ của một hạm đội hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng PLA hôm Thứ Hai đến thăm Đài Tưởng Niệm Arizona ở Trân Châu Cảng ở tiểu bang Hawaii. Hạm đội hải quân Trung Cộng có mặt tại Hawaii nhân chuyến đi thăm kéo dài ba ngày, từ Thứ Bảy đến Thứ Hai. Ngoài mục đích tham gia tìm kiếm và cứu nạn với hải quân Hoa Kỳ, các thủy thủ còn đến thăm Đài Tưởng Niệm Arizona. Đài Tưởng Niệm được xây dựng dựa trên xác tàu chiến Arizona, bị phá hủy và bị chìm tại Trân Châu Cảng sau khi Nhật Bản tấn công năm 1940.

Chuẩn đô đốc Wei Gang là tham mưu trưởng hạm đội Bắc Hải của Trung Cộng cho biết họ xem lại những kỷ niệm đau đớn của cuộc chiến tranh, nhờ vậy họ càng thêm quyết tâm để bảo vệ hòa bình. Hạm đội hải quân Trung Cộng tới Hoa Kỳ lần này gồm ba chiếc tàu, đó là tuần dương hạm Thanh Đảo, một chiến hạm, một tàu tiếp tế cùng hàng trăm thủy thủ, trực tiếp tham gia tập trận với chiến hạm USS Lake Erie của hải quân Hoa Kỳ hôm Thứ Hai.