11/10/2013 | 0

HAITI KIỆN LIÊN HIỆP QUỐC ĐÒI BỒI THƯỜNG

HAITI KIỆN LIÊN HIỆP QUỐC ĐÒI BỒI THƯỜNG

Tin Mononville – Các luật sư nhân quyền đã nộp đơn kiện Liên hiệp quốc đòi bồi thường cho nạn nhân Haiti mắc bệnh dịch tả. Đơn kiện có thể buộc Liên hiệp quốc phải bồi thường hàng trăm triệu mỹ kim. Bệnh dịch tả đã làm cho trên 8,300 người Haiti chết và trên 650,000 bị bệnh kể từ tháng 10 năm 2010. Viện Công lý và Dân chủ hay IJDH nói các nguyên đơn đòi bồi thường cho hàng trăm ngàn nạn nhân Haiti bị bệnh. Các luật sư đã nộp đơn kiện tại một toà án quận hạt ở New York đòi bồi thường 2.2 tỷ mỹ kim để giúp chính phủ Haiti bài trừ bệnh dịch tả và bồi thường cho 679,000 người bị bệnh, bị chết vì dịch tả.

Ông Pierre Esperance là giám đốc Hệ thống Bảo vệ Nhân quyền Haiti nói quân đội Liên hiệp quốc đưa tới Haiti là quân đội đã từng phục vụ ở Nepal và Nepal đã phải đối phó với dịch tả. Quân đội Liên hiệp quốc tới Haiti giúp đỡ xây dựng quốc gia và dân chủ nhưng cùng lúc cũng mang theo vi trùng dịch tả. Liên hiệp quốc phải chịu trách nhiệm về việc này. Theo hồ sơ kiện, quân đội Liên hiệp quốc đã đóng gần một phụ lưu của sông Artibonite, xả nước thải có vi trùng dịch tả xuống sông và tạo nên bệnh dịch ở Haiti. Bác sĩ Jean Luc Poncelet đại diện cho WHO nói người dân Haiti nghèo khó thiếu nước uống sạch đã làm cho bệnh thêm trầm trọng.