09/06/2014 | 0

Hai ứng cử viên Tổng thống Indonesia tranh luận

Hai ứng cử viên Tổng thống Indonesia tranh luận

Jarkata, Indonesia. (Reuters) – Hai ứng cử viên tổng thống Indonesia đã tranh luận về dân chủ và nhân quyền được truyền hình trên toàn quốc lần đầu tiên. Ông Prabowo Subianto là một cựu tướng lãnh và ông Joko Jokowi Widodo là Đô trưởng Jakarta đang là 2 ứng cử đang chạy đua trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 7.
Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy Đô trưởng Jokowi còn đang dẫn đầu, nhưng 40% cử tri toàn quốc chưa có quyết định. Trong tháng trước ông Prabowo đã nhận được sự ủng hộ của đảng Golkar, là đảng lớn thứ nhì trong nước, tạo cho ông ta có ưu thế vận động hơn.
Ông Prabowo là người có quan điểm quốc gia đối với nền kinh tế, thị trường chứng khoán mất điểm, đồng rupiah sụt giá sau khi các đảng ủng hộ ông Prabowo chiếm nhiều ghế dân biểu hơn các đảng ủng hộ Đô trưởng Jokowi sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 9 tháng 4.
Cuộc tranh luận trong đêm Thứ Hai là cuộc tranh luận lần đầu trong 5 lần tranh luận của 2 ứng cử viên đại diện cho 2 bộ mặt khác nhau ở Indonesia, là quốc gia đông dân đứng hàng thứ 4 trên thế giới, nhưng là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới.
Ông Jokowi nói rằng dân chủ là lắng nghe tiếng nói người dân, vì vậy ông ta thường tới các làng mạc, bờ biển, các ngôi chợ để nghe tiếng nói người dân. Ông Subianto nói rằng nếu làm tổng thống việc đầu tiên ông ta làm là bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo vệ tài nguyên là xây dựng một nền dân chủ tích cực, một nền dân chủ có thể cải thiện mức sống người dân. (H. Võ)