03/09/2013 | 0

HAI THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐỒNG Ý BẢO TRỢ LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM Ở THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

HAI THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐỒNG Ý BẢO TRỢ LUẬT NHÂN QUYỀN VIỆT NAM Ở THƯỢNG VIỆN HOA KỲ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Có ít nhất hai thượng nghị sĩ đã đồng ý bảo trợ Luật Nhân Quyền Việt Nam ở Thượng Viện Hoa Kỳ. Hai Thượng Nghị Sĩ này, do cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh vận động, là Thượng nghị sĩ John Boozman của đảng Cộng Hòa tiểu bang Arkansas, và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đảng Cộng Hòa tiểu bang Florida. Ngoài ra một số tổ chức người Việt ở Houston và Dallas-Fort Worth đang ráo riết vận động Thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang này đồng bảo trợ luật này.

Cuộc vận động ở Thượng Viện sẽ bắt đầu ngay khi Quốc Hội tái nhóm họp sau ngày Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ. Một số tổ chức cho biết sẽ thành lập các phái đoàn tiếp xúc các văn phòng thượng nghị sĩ thuộc Uỷ Ban Đối Ngoại để bảo trợ cho đạo luật, nhất là các Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ vì đảng này đang nắm đa số ở Thượng Viện.