11/04/2018 | 1

Hai thành phố Orange và Newport Beach ủng hộ liên bang chống “luật trú ẩn” của California

Hai thành phố Orange và Newport Beach ủng hộ liên bang chống “luật trú ẩn” của California

Ảnh: ABC

Orange, Newport Beach, California. (CBS) – Bản tin của ABC News cho biết cuộc tranh luận về di dân bất hợp pháp đang trở thành vấn đề trọng tâm tại hai thành phố thuộc Quận Hạt Cam vào hôm qua. Đó là thành phố Orange và thành phố Newport Beach.

Trong ngày Thứ Ba 10/04, cả hai thành phố này đều cùng tổ chức cuộc họp của hội đồng thành phố, để xem xét một nghị quyết, nhằm ủng hộ đơn kiện của chính phủ liên bang, chống lại luật tiểu bang trú ẩn của California. Thống đốc Dân Chủ Jerry Brown đã tuyên bố California là một tiểu bang trú ẩn.

Cuộc họp của hội đồng thành phố Orange khai mạc vào lúc 6 giờ tối. Còn cuộc họp của hội đồng thành phố Newport Beach khai mạc vào lúc 7 giờ tối. Cả hai đều đã ủng hộ liên bang chống lại tiểu bang California.

Theo sơ kết của ABC News, cho tới nay đã có 7 thành phố đi theo con đường dẫn dắt của Quận hạt Cam, về phe chính phủ liên bang và ủng hộ đơn kiện của chính phủ liên bang, gồm Los Alamitos, Huntington Beach, Mission Viejo, Aliso Viejo, Fountain Valley, San Juan Capistrano và Yorba Linda. Và nay đã có thêm 2 thành phố vừa kể trên.

Trong dự luật đã được ông Brown ký thành luật, cảnh sát các cấp từ địa phương tới tiểu bang, bị cấm không được hợp tác với nhân viên di trú liên bang I.C.E.

Những người phản đối “luật trú ẩn” cho rằng di dân bất hợp pháp khiến cho sự an toàn của cộng đồng gặp nguy hiểm. Ngược lại, những người ủng hộ “luật trú ẩn” lập luận tất cả mọi người hiện diện trên đất nước này đều là di dân, và những thành phố có di dân không hề kém an toàn hơn các thành phố khác.

Trong thời gian qua, chính phủ liên bang đệ đơn kiện lên một tòa án ở San Francisco, để ngăn chặn “luật trú ẩn” của California.

Tối nay 11/04, hội đồng thành phố Westminster- nơi có thủ phủ Little Saigon của Người Việt Tị Nạn cũng sẽ họp về vấn đề này. (Mai Đức)