Hai Nữ Ứng Cử Viên Gốc Việt Thăm Đài SBTN

Vào trưa thứ Ba 10/5/2022, hai nữ ứng cử viên gốc Việt là cô Diedre Thu Hà và Helen Trần đã tới thăm đài SBTN. Nhân dịp này hai cô đã có đôi lời với đồng hương.