18/08/2015 | 3

Hai nữ biệt động quân đầu tiên của quân đội hoa kỳ

Hai nữ biệt động quân đầu tiên của quân đội hoa kỳ

Washington, DC. (CBS) – Hai nữ quân nhân này sẽ là người tạo nên lịch sử, khi họ trở thành hai phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường biệt động quân của quân đội.

Chương trình hai tháng huấn luyện gian khổ được bắt đầu sau khi có lệnh mở ngõ tất cả công việc chiến đấu cho phụ nữ vào cuối năm nay. Có tổng cộng 19 phụ nữ tham gia khóa huấn luyện kéo dài 61 ngày, trong đó có những bài tập căng thẳng không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, họ phải chịu đựng nhiều ngày có rất ít thức ăn cũng như chỉ có vài giờ ngủ. Hai nữ biệt động quân đầu tiên này đều tốt nghiệp Học viện West Point Hoa Kỳ. Tuy nhiên quân đội vẫn chưa công bố danh tính của những phụ nữ này, một phần là để bảo vệ họ không bị quấy rối bởi những người cứng đầu cứng cổ, không thể tiêu hóa được ý tưởng phụ nữ trong bộ quân phục của biệt động quân.

Cùng với 94 nam quân nhân khác, hai phụ nữ tập luyện về thể chất, ở Fort Benning, Georgia, sau đó họ tiếp tục tập luyện leo núi ở miền bắc Georgia, và vượt đầm lầy ở Florida. Trong các đợt tập luyện, nam nữ đều phải mang quân trang quân dụng có trọng lượng như nhau. Qua băng video được phép quay lại, rõ ràng không thể chỉ ra được sự khác biệt giữa nam và nữ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, nữ biệt động quân không được phép phục vụ cho các đơn vị ưu tú. (Mai Đức)