Hải ngoại họp bàn tổ chức biểu tình để yểm trợ Giáo Phận Vinh

Trong buổi họp chiều thứ Hai 15/8/2016, để yểm trợ tinh thần các cuộc tuần hành của giáo phận Vinh, “Phong Trào Hải Ngoại Yểm Trợ Cách Mạng Cá việt Nam” đã được thành lập. Ba ngày sau, thứ Năm 18/8/2016 tại đền thờ Đức Thánh Trần thành phố Westminster, Nam California, Phong Trào đã có buổi họp với sự hiện diện các đại diện đoàn thể, tôn giáo nhằm bầu nhân sự vào các tiểu ban, và chuẩn bị cho ngày biểu tình sẽ được tổ chức quy mô vào ngày 27/8/2016 sắp tới đây tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Bên cạnh đó là những thảo luận việc gây quỹ giúp đỡ những nạn nhân bị thảm hoạ môi trường tại Việt Nam.