04/07/2020 | 2

Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn gia hạn chương trình PPP đến tháng 8 để giúp các tiểu thương

Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ phê chuẩn gia hạn chương trình PPP đến tháng 8 để giúp các tiểu thương

Ảnh: Forbes

Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đều đã phê chuẩn dự luật gia hạn Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) và những khoản tiền được ủy quyền cho các khoản vay khác theo mục 7 (a) của Đạo luật Small Business Act. PPP là chương trình cho phép những công ty nhỏ gặp khó khăn trong đại dịch vay tiền từ chính phủ và có thể miễn trả.

Lưỡng đảng đã ủng hộ chương trình này, đồng thời Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ ký thông qua dự luật gia hạn PPP trong thời gian sắp tới. Khi PPP được thông qua vào tháng 3 như một phần của Đạo luật CARES, chương trình đã nhận được khoản tài trợ 670 tỷ mỹ kim thông qua luật ban đầu và gói cứu trợ mở rộng đã được thông qua vào tháng Tư. Kể từ đó, Cơ quan Quản lý Tiểu Thương (SBA) báo cáo rằng gần 5 triệu khoản vay đã được chấp thuận với tổng số tiền khoảng 520 tỷ mỹ kim.

Các khoản vay SBA 7 (a) đã là một nguồn hỗ trợ tài chính lớn đối với các công ty nhỏ trong thập niên qua, và cơ quan này đã tung ra số tiền lớn kỷ lục trong suốt thập niên qua.

Trước khi thành lập PPP, hầu hết các khoản vay cho các công ty nhỏ đã được thực hiện theo chương trình 7 (a). Theo Forbes, việc cung cấp tiền mặt cho các tiểu thương và cung cấp cho họ các khoản vay miễn trả chắc chắn đã cứu nhiều công ty khỏi phá sản.