14/01/2015 | 0

Hạ Viện tìm cách ngăn chặn chính sách nhập cư

Hạ Viện tìm cách ngăn chặn chính sách nhập cư

Washington, DC. (CBS) – Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát hành động để ngăn chặn các chính sách nhập cư chính của Tổng Thống Barack Obama.

Hôm Thứ Tư, Hạ Viện đã bỏ phiếu thông qua một dự luật, loại bỏ một lệnh hành pháp mà họ coi là ân xá cho hàng triệu di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Với 236 phiếu thuận và 191 phiếu chống, Hạ Viện thông qua một dự luật sẽ tài trợ gần 40 tỷ Mỹ kim cho bộ Nội An trong phần còn lại của năm. Đảng Dân Chủ cáo buộc đảng Cộng Hòa chơi trò chính trị với an ninh quốc gia vào thời điểm các mối đe dọa đang tăng cao. Ông Obama cũng đe dọa phủ quyết dự luật. Tuy nhiên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, quả quyết tấn công một trong những ưu tiên trong nước hàng đầu của tổng thống, cáo buộc ông Obama là hành động vi hiến liều lĩnh về di trú và phải bị ngăn chặn.

Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói mưu mẹo hành pháp này là một sự sỉ nhục đối với qui định luật pháp và với chính Hiến Pháp. Mọi người từng nói rõ rằng họ muốn tổng thống chịu trách nhiệm nhiều hơn và kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy Hạ Viện cam kết giữ lời lời thề bảo vệ Hiến Pháp. Hôm Thứ Hai, ông nói với các phóng viên rằng các dự luật thể hiện mong muốn ngăn chặn tổng thống khỏi điều mà Hạ Viện coi là sự lạm dụng quyền hành pháp và không liên quan tới vấn đề di trú thực tế. (Nguyên Trân)