12/12/2015 | 1

Hạ Viện thông qua ngân sách tạm thời

Hạ Viện thông qua ngân sách tạm thời

Washington, DC. (CBS) – Hạ Viện vừa thông qua một dự luật ngắn hạn, tài trợ cho chính phủ cho tới Thứ Tư tới và tránh đóng cửa chính phủ vào lúc nửa đêm.

Các nhà lập pháp đã thông qua dự luật bằng cách biểu quyết miệng. Một ngày trước đó, Thượng Viện đã thông qua dự luật. Tổng Thống Barack Obama dự trù sẽ ký trước khi thời hạn tới. Trong tuần này, các nhà thương thuyết cho biết họ cần có thêm thời gian để thảo luận ngân sách năm 2016. Các thành viên của đảng Dân Chủ chỉ trích đảng Cộng Hòa vì những điều khoản chính sách độc hại mà họ cố gắng đưa vào dự luật. Ví dụ, đảng Cộng Hòa muốn liên kết các điều khoản chính sách gây tranh cãi với môi trường, qui định tài chánh và giới hạn kế hoạch nhận ít nhất 10,000 người tị nạn Syria trong năm tới của chính phủ Obama.

Đảng Dân chủ phản đối phần lớn các điều khoản trên. Họ yêu cầu đảng Cộng Hòa bãi bỏ điều khoản có từ gần 20 năm qua, ngăn chặn Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh nghiên cứu về bạo lực súng. Quốc Hội sẽ phải thông qua một dự luật ngân sách khác trước nửa đêm Thứ Tư để tránh đóng cửa chính phủ vào tuần tới. (Nguyên Trân)