11/04/2015 | 0

Hạ viện thông qua luật quyền người đóng thuế

Hạ viện thông qua luật quyền người đóng thuế

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Charles Boustany, tiểu bang Louisiana, tuyên bố đảng của ông cam kết sửa chữa bộ luật thuế phức tạp và đang ảnh hưởng Sở Thuế.

Ông Boustany là một thành viên của Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách, đặt ra chính sách thuế. Ông cho biết ủy ban tiếp tục làm việc để đơn giản hóa bộ luật thuế. Tổng Thống Barack Obama cũng ủng hộ việc đơn giản hóa bộ luật thuế, loại bỏ những cắt giảm thuế đặc biệt để giúp tài trợ cho tỷ lệ thuế thấp hơn cho mọi người. Nhưng ông muốn sử dụng một số ngân khoản tiết kiệm được từ việc loại bỏ cắt giảm thuế để tài trợ cho các chương trình của chính phủ và giảm thâm hụt ngân sách, trong khi đảng Cộng Hòa thì muốn thay đổi để cân bằng ngân sách, tiết kiệm dẫn tới việc giảm tỷ lệ thuế.

Theo ông Boustany, tuần tới Hạ Viện sẽ biểu quyết cho dự Luật Quyền Người Đóng Thuế, yêu cầu Sở Thuế sa thải những nhân viên sử dụng địa vị của mình cho mục đích chính trị, cấm các viên chức của cơ quan sử dụng tài khoản email cá nhân để làm việc công. Dự luật cũng cải thiện việc tiếp cận tòa án cho nhưng nhóm mà họ tin là mục tiêu tấn công của Sở Thuế. (Nguyên Trân)