07/09/2017 | 0

Hạ Viện thông qua khoản cứu trợ ban đầu cho Texas sau bão Harvey là 8 tỷ Mỹ kim

Hạ Viện thông qua khoản cứu trợ ban đầu cho Texas sau bão Harvey là 8 tỷ Mỹ kim

Washington DC. (Reuters) – Sáng nay Hạ Viện tổ chức buổi bỏ phiếu, thông qua khoản viện trợ khẩn cấp ban đầu 8 tỷ Mỹ kim, để giúp Texas phục hồi và tái xây dựng sau cơn bão Harvey.

Với kết quả áp đảo 419 thuận, 3 chống và 12 vắng mặt, Hạ Viện đồng ý cung cấp 7.4 tỷ Mỹ kim cho Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang, và 450 triệu Mỹ kim cho Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ. Sau đó dự luật viện trợ khẩn cấp được chuyển sang Thượng Viện. Để tránh những trở ngại bất ngờ, dự luật ​​viện trợ sẽ được gtới Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần này.

Theo thông tin từ nhóm phụ tá của Thượng Viện, hiện nay lãnh đạo khối đa số Thượng Viện Mitch McConnell đang cân nhắc việc liên kết dự luật viện trợ khẩn cấp Harvey với dự luật tăng trần nợ cho chính phủ liên bang, hoặc với dự luật giới hạn tiền vay mượn của chính phủ liên bang. Đây là ngân sách sẽ có ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018.

Trong khi nhóm Cộng Hòa bảo thủ phản đối việc liên kết dự luật viện trợ Harvey với dự luật trần nợ, thì các lãnh đạo Dân Chủ cho biết họ ủng hộ việc tăng nợ trần ngắn hạn trong 3 tháng. Dân Biểu Cộng Hòa Kevin Brady của Texas cho biết việc thông qua dự luật viện trợ cho Texas là rất quan trọng, ông muốn Thượng Viện hành động sớm hơn chứ không phải trễ hơn.

Nếu dự luật được Thượng Viện thông qua, chính phủ Tổng Thống Doanld Trump sẽ tránh được tình trạng đóng cửa cho tới ngày 15 tháng 12. (Mai Đức)