05/01/2017 | 0

Hạ Viện thông qua dự luật trao quyền Quốc Hội xóa bỏ một số quy định hiện hành

Hạ Viện thông qua dự luật trao quyền Quốc Hội xóa bỏ một số quy định hiện hành

Washington DC. (Reuters) – Hạ Viện thông qua một dự luật vào chiều hôm qua 4 tháng 1, trao quyền cho Quốc Hội để xóa bỏ hàng chục quy định đang được thực hiện.

Trong một kế hoạch dự tính trước, đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện sẽ tiếp tục xóa bỏ thêm hàng chục quy định khác. Đây là lần thứ nhì Hạ Viện thông qua dự luật bằng cách áp dụng quy tắc nửa đêm, ngăn chặn một số quy định được Tổng thống Obama ban hành trước đó. Tuy nhiên dự luật thứ nhất được giới thiệu trong tháng 11, đối mặt với quyền phủ quyết của tổng thống Dân Chủ Obama.

Trong ngày họp thứ nhì, Hạ Viện thông qua dự luật trên với kết quả 238 thuận trên 184 chống. Thượng Viện sẽ sớm xem xét dự luật, nhưng cho biết có thể dự luật phải đối mặt với khó khăn hơn vì lần này cần có 8 phiếu của thượng nghị sĩ Dân Chủ. Nếu được thông qua, đạo luật Congressional Review Act cho phép Quốc Hội quyền xem xét các quy định trong một thời gian, sau khi chúng được ban hành. Điều đó có nghĩa là mọi quy định liên bang được chấp thuận từ tháng 5 có thể bị Quốc Hội đề nghị xóa bỏ, một khi ông Trump trở thành tổng thống và ký tên vào đề nghị phản đối của họ.

Theo đạo luật này, không những thành viên Dân Chủ khó áp dụng chiến thuật filibuster để câu giờ, mà đảng Cộng Hòa có thể xóa bỏ dễ dàng mọi quy định về năng lượng, môi trường, giao thông, ngân hàng, tài chính, giáo dục và sở hữu truyền thông. (Mai Đức)