18/06/2015 | 0

Hạ Viện thông qua dự luật thương mại

Hạ Viện thông qua dự luật thương mại

Washington, DC. (Reuters) – Hạ Viện vừa biểu quyết thông qua dự luật trao cho Tổng Thống Barack Obama quyền đàm phán nhanh thỏa thuận thương mại Thái Bình Dương, làm sống lại triển vọng ông Obama đạt được một yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự của mình.

Dự luật, còn được gọi là TPA, được thông qua với tỷ lệ khít khao là 218 phiếu thuận và 208 phiếu chống, với 28 dân biểu của đảng Dân Chủ đứng về phía đa số của đảng Cộng Hòa. Nay dự luật sẽ được gởi lên Thượng Viện. Thượng Viện dự trù sẽ biểu quyết trong tuần tới. Thượng Viện dự trù cũng giới thiệu một dự luật hỗ trợ thương mại nhằm lôi kéo các thành viên của đảng Dân Chủ trong một cuộc biểu quyết riêng biệt.

Cuộc biểu quyết hôm Thứ Năm diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi các thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã bác bỏ dự luật hỗ trợ thương mại gắn liền với dự luật TPA. Nay các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện và Hạ Viện sẽ phải tìm cách vượt qua cả hai thành phần trong các cuộc bỏ phiếu riêng biệt để trao cho Tổng Thống Obama quyền lực và sự tự tin để đàm phán thỏa thuận tự do thương mại với 12 quốc gia bên bờ Thái Bình Dương. (Nguyên Trân)