01/10/2015 | 0

Hạ Viện thông qua dự luật ngân sách tạm thời, tránh việc đóng cửa chính phủ

Hạ Viện thông qua dự luật ngân sách tạm thời, tránh việc đóng cửa chính phủ

Washington, DC. (Reuters) – Hạ Viện thông qua một dự luật vào trước nửa đêm thứ Tư, ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ liên bang, cung cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến ngày 11 tháng 12.

Trong vài tuần qua, các cuộc bỏ phiếu của Hạ Viện bị đình trệ nhiều lần vì yêu cầu của phe bảo thủ, đòi rút tất cả các quỹ liên bang cho tổ chức Planned Parenthood, là nơi cung cấp sức khỏe của phụ nữ. Cuối cùng Hạ Viện thông qua dự luật với 277 phiếu thuận, 151 phiếu chống. Trong khi tiếp tục duy trì tài trợ cho Planned Parenthood, Hạ Viện cũng thông qua một dự luật riêng rẽ chấm dứt tài trợ cho Planned Parenthood, theo yêu cầu của phe bảo thủ. Tuy nhiên dự luật này không chắc được Thượng Viện thông qua. Vài giờ trước đó, Thượng Viện thông qua dự luật cần thiết giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động với số phiếu 78 trên 20. Những người bảo thủ ở cả lưỡng viện khẳng định Planned Parenthood nên bị trừng phạt, vì các cáo buộc cho rằng Planned Parenthood bán các bộ phận của bào thai từ các vụ phá thai.

Tuy nhiên tổ chức này phủ nhận tất cả các cáo buộc. Nếu được liên bang tiếp tục cung cấp ngân quỹ, mỗi năm Planned Parenthood nhận 500 triệu Mỹ kim, phần lớn là từ nguồn bồi hoàn Medicaid. Là một tổ chức phi lợi nhuận, nhưng lương hàng năm của Giám đốc Cecile Richards là hơn 500 ngàn Mỹ kim. (Mai Đức)