18/09/2015 | 0

Hạ Viện thông qua dự luật cắt ngân sách Planned Parenthood

Hạ Viện thông qua dự luật cắt ngân sách Planned Parenthood

Washington, DC. (CBS) – Hạ Viện đã biểu quyết để ngăn chặn ngân sách liên bang cho Planned Parenthood trong vòng 1 năm.

Các nhà lãnh đạo thuộc đảng Cộng Hòa cố gắng đẩy việc phản đối phá thai vào sự bế tắc với Tổng Thống Barack Obama, có thể buộc chính phủ phải đóng cửa. Với kết quả 241-187, Hạ Viện đã thông qua dự luật có ít cơ hội được ban hành. Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện đã kiếm đủ số phiếu bầu để ngăn chặn dự luật. Tòa Bạch Ốc cũng hứa hẹn sẽ phủ quyết nếu dự luật được thông qua. Dự luật Cắt Ngăn Sách Planned Parenthood sẽ chấm dứt tài trợ cho Planned Parenthoot trong vòng một năm, trong khi các ủy ban điều tra các cáo buộc đối với tổ chức này và tái phân bổ ngân sách cho các trung tâm y tế cộng đồng.

Dự luật, do Dân Biểu Diane Black, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Tennessee giới thiệu, sẽ chuyển ngân sách liên bang từ Planned Parenthood tới hàng ngàn trung tâm y tế cộng đồng được chính phủ hậu thuẫn. Đảng Cộng Hòa tuyên bố các trung tâm trên sẽ chữa trị cho các bệnh nhân bị di chuyển. Trong khi đó, đảng Dân Chủ cho rằng các trung tâm y tế này bị quá tải và thường từ chối các phụ nữ cần họ. Planned Parenthood nhận được khoảng 450 triệu Mỹ kim mỗi năm từ chính phủ liên bang, hầu hết qua chương trình Medicaid. (Nguyên Trân)